Monday, June 22, 2020

Khi chủ nghĩa “phải đạo” lên ngôi

Khi chủ nghĩa “phải đạo” lên ngôi

Nước Mỹ đang vào một đợt cao trào “phải đạo” - nghĩa là ăn nói phải biết lựa lời cho khéo, cho hợp tình hợp cảnh, hợp với trào lưu. Bằng không, nhẹ thì bị tấn công trên mạng xã hội, báo chí; nặng có thể mất việc như chơi.

(Bài đăng trên TTCT)


Khi chủ nghĩa “phải đạo” lên ngôi

Khi chủ nghĩa “phải đạo” lên ngôi Nước Mỹ đang vào một đợt cao trào “phải đạo” - nghĩa là ăn nói phải biết lựa lời cho khéo, cho hợp tình...