Friday, August 12, 2011

Tôi từng là “tội đồ”

Tôi từng là “tội đồ”

Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra tuần này có đăng bài của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bàn về đầu tư công. Bài viết nêu ra những nguyên tắc rất cơ bản để giúp nhà hoạch định chính sách phân định được đâu là dự án đầu tư công có hiệu quả, đâu là dự án lãng phí, chạy theo phong trào.

Tuy nhiên điều tôi thích nhất ở bài này là ở câu sau: “Viết bài này, tôi không nghĩ mình là “người ngoài cuộc” mà phần nào đó còn là một “tội đồ” vì đã từng tham gia lãnh đạo Chính phủ nhưng bản thân chưa nhận thức được đầy đủ tình hình và chưa đóng góp hữu hiệu vào việc hạn chế, ngăn chặn tình trạng hao công tốn của khi đầu tư công không hiệu quả”.

Có thể đọc bài viết đó ở đây.

Vì sao người ta sợ AI đến thế?

  Vì sao người ta sợ AI đến thế?   Nếu chỉ một mình các nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng lo sợ có ngày trí tuệ nhân tạo (AI) chiế...