Lưu ở đâu không quan trọng bằng xin phép người dùng

Lưu ở đâu không quan trọng bằng xin phép người dùng .... Để bảo vệ người dùng trước các vụ rò rỉ thông tin của nhiều dịch vụ như Faceboo...